Vzw volleystagesigi, onder leiding van Sigi Celis orgaiseert tijdens de zomer van 2018 topvolleybalstages in Neerpelt en Genk. Volleybal op hoog niveau wordt gecombineerd met heel veel plezier.

Er zijn dit jaar 5 stages voorzien: 2 in Neerpelt en 3 in Genk.
Deze stages zijn geschikt voor jongens  en meisjes die al enkele jaren volleybal spelen in een club. Basisvaardigheden bovenhands en onderhands spelen moeten voldoende gekend zijn.

Verblijf:
Zowel in het Dommelhof te Neerpelt als in Kattevienia te Genk beschikken we over een perfecte sport- en leefaccomodaties: sporthal met parketvloer, gezellige ontspanningsruimte; lekker eten, een rustige, bosrijke omgeving,...
We slapen in moderne, ruime 2- tot 5-persoonskamers met douche en WC op de kamer.

Programma
Onder leiding van ervaren en gediplomeerde trainers wordt gedurende 5 dagen gewerkt in 6 tot 9 niveaugroepen. Zowel technische als tactische aspecten komen aan bod. Elke groep speelt een wedstrijd tegen een externe ploeg. Er wordt aandacht besteed aan technische analyses aan de hand van videobeelden.

Naast een pakket van 4 tot 6 uur volleybal, komen ook andere sporten aan bod zoals muurklimmen en mountainbike (Genk), beachvolley en hoog touwenparcours (Neerpelt), zwemmen, dans, tafeltennis, ...

Tijdens de laatste stageweek voor de jongste volleyballers ligt het accent iets minder op volleybal en beperken we ons tot 3 à 4 uur volleybal per dag en is er meer aandacht voor andere sportieve activiteiten.

2 tot 3 avonden worden gevuld met volleybalwedstrijden. Voor de andere avonden houden we enkele spectaculaire verrassingen in petto... De laatste avond mag een fuif natuurlijk niet ontbreken!

Voor het ‘all-in'-weekpakket betaal je:
     -   265 euro voor de 5-daagse stage in Genk;
     -   280 euro voor de 6-daagse stage in Neerpelt.

Kortingen
     -   10 euro korting voor elke speler/speelster van de Vlaams-Brabantse selectie (op moment van betaling)
     -  minstens 10 euro korting voor iedereen die voor de vijfde keer of meer mee gaat (zie namenlijst op website)

Dit pakket bevat: verblijf in vol pension, deskundige begeleiding tijdens en na de trainingen, verzekering, drank tijdens de training, foto's, T-shirt, …
Dranken worden aan democratische prijzen verkocht.

Het inschrijvingsgeld  moet gestort worden op IBAN: BE96 7360 2193 5505 ; BIC: KREDBEBB op naam van vzw volleystagesigi met vermelding van de naam van de deelnemer en de stage waarvoor ingeschreven.

Indien gewenst, kan je bij inschrijving een voorschot van 150 euro betalen. Het resterende bedrag moet uiterlijk 1 mei 2017 betaald worden.

Belangrijk:
Je inschrijving is pas definitief nadat het inschrijvingsgeld (of het voorschot) betaald is. Je bent dus niet zeker van je plaats zolang er 'voorlopig' achter je naam staat !!!
Breng de betaling zo snel mogelijk in orde, zo ben je zeker dat je er zal bij zijn in augustus...

Per stage zijn het aantal inschrijvingen beperkt: 72 deelnemers voor de stages in Neerpelt en 71 deelnemers voor de stages in Genk. In geval van van overschrijding van dit aantal hebben de definitief ingeschrevenen voorrang !

Wens je nog meer informatie? Aarzel niet en contacteer me!

Inschrijven kan enkel via deze website. Nadat de betaling ontvangen is, is de inschrijving in orde (betaal dus zo snel mogelijk indien je zeker wil zijn van deelname). Je komt dan op de lijst van definitieve inschrijvingen op deze website terecht. In juni ontvang je meer nuttige informatie over de volleybalstage.

Annulatie voor 1 juli:
     met doktersattest,oproeping VVB-selectie: 90% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
     zonder doktersattest: 70% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
Annulatie na 1 juli:
     met doktersattest, oproeping VVB-selectie: 70% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
     zonder doktersattest: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
Annulatie minder dan 1 week voor het begin van de stage:
     met doktersattest, oproeping VVB-selectie: 60% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
     zonder doktersattest: 30% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald

Eens de stage begonnen is er geen terugbetaling meer mogelijk

Een deel van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden via het Ziekenfonds. Vraag na bij je Ziekenfonds wat de mogelijkheden zijn. Het formulier dat als deelnamebewijs zal dienen, moet bij het begin van de stage afgegeven worden. Achteraf worden geen deelnamebewijzen meer verschaft.

 

Layout by Sigi Celis